Knihovna Solnice

494 596 151

Zimní myslivecká vycházka ke krmelci s dětmi z mateřské školy - 29.1.2020

Druhá naše vycházka s další skupinkou dětí nás tentokrát zavedla do lesa Vrchoviště k Císařské studánce. Po cestě jsme se za krásného slunečného počasí zastavili u altánku a na poli v dálce chvíli pozorovali srnčí zvěř a ona se zase dívala na nás. Na této vycházce nás doprovodil pan myslivec Pavel Martinů s jezevčíkem Deny. Děti mohly nahlédnout i do myslivecké chaty, která slouží myslivcům ke společnému setkávání, posezení a schůzím, na kterých plánují celý myslivecký rok, především péči o zvěř a její ochranu. Pan myslivec nám taktéž ukázal brokovnici a jaká je to rána, když padne výstřel. Zdejší krmelec stejně tak jako předešlý, děti naplnily vším dobrým pro naši lesní a polní zvěř – zejména srnčí a zajíce.  Cestou jsme také našli bohužel i několik odpadků, které do lesa v žádném případě nepatří! Plechovky od piva, plastové lahve  nebo  konzervy. Vše  jsme  dali  do sáčku a vyhodili podle druhu do kontejneru či popelnice. Takové věci opravdu nemají v lese co dělat.  Obě naše vycházky doprovázela jezevčice Kety a krásné zimní, slunečné počasí, i když sněhu bylo velmi málo. Ale i přesto je důležité, aby zvěř během zimy měla zajištěn dostatek potravy a netrpěla hlady. Děti, když půjdou někdy během zimních měsíců do lesa na procházku s rodiči nebo třeba s babičkou a dědou, budou vědět, co mohou donést zvířátkům do krmelce.