Knihovna Solnice

494 596 151

Ochrana osobních údajů

Informace pro čtenáře Městské knihovny Solnice o ochraně osobních údajů (GDPR)

Vaše osobní údaje potřebujeme k registraci do knihovny a ke korespondenci 
  •  Pro registraci do knihovny je nutno vyplnit JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ, DATUM NAROZENÍ, TELEFON A MAILOVOU ADRESU 

  • Nahlédnout do vašich osobních údajů můžete v knihovně či v on-line katalogu po přihlášení do vašeho čtenářského konta

  • K vašim osobním údajům má přístup pouze knihovnice

  • Přihlášku můžete vyplnit přímo v knihovně nebo si ji vytisknout, vyplnit doma a podepsanou přinést do knihovny 

  • Čtenáři mladší 15-ti let musí doložit podpis rodičů nebo zákon.zástupce  

Stáhněte si přihlášku čtenáře