Knihovna Solnice

494 596 151

Knihovna Solnice - o nás ...

Městská knihovna Solnice

Vykonává

  • informační, kulturní a vzdělávací činnost

  • buduje univerzální fondy literatury a dalších dokumentů a informačních pramenů se zřetelem k potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin města 

  • zpřístupňuje knihovní dokumenty 

  • poskytuje bibliografické informace 

  • zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů

Naše knihovna nepatří mezi nejstarší či největší, řadí se k těm mladším, ale jistě stojí za povšimnutí a připomenutí. Sbírku knih (knihovnu) založila obec Solnice v roce 1860 podle zápisu v dochovaném Katalogu knihovny, který je uložen ve Státním archivu v Rychnově nad Kněžnou. Její založení stvrdili tehdy svými podpisy představení obce - starosta A. Hruška a zejména historik a spisovatel Josef Ehrenberger, děkan a biskupský notář, který ve městě působil v letech 1860 - 1868 jako farář. Knihovnu za více než 150 let existence spravovalo několik dobrovolných knihovníků, v posledních letech jmenujme např. pana Nejedlého, paní Jaroslavu Daňkovou a paní Barboru Šklíbovou. V současné době zde naleznete na 3 a půl tisíce knih různých žánrů: dětskou literaturu, detektivní romány, beletrii, poezii, historii, kuchařské knihy, cestopisy atd. Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou zajišťuje knihovně v Solnici dlouhodobé zápůjčky knih na základě smlouvy, tzv. Výpůjčního fondu, dle našich požadavků nebo dle výběru Městské knihovny. Tato služba je hrazena z finančního rozpočtu města Solnice.

V roce 2014 převzala knihovnu po své předchůdkyni Irena Šklíbová a dala jí nový kabát, nejen v podobě nových barev, ale zejména pak prostřednictvím kompletní revize. Přebalila knihy do nového a k tomu jí byla nápomocná paní z městského úřadu. Vztahy se solnickým úřadem jsou výborné, a jak říká paní knihovnice: „Zatím mi se vším pomáhají a vycházejí mi vstříc.“ Stejně tak si nemůže vynachválit spolupráci s knihovnou v Dobrušce a v Rychnově nad Kněžnou, především spolupráci s metodičkou paní Cvejnovou.

Do budoucna uvažujeme o umístění nástěnky pro dětské výtvory, ale také připravuje ve vstupních prostorách výstavu místních fotografií. Mimoto plánujeme pár zajímavých besed, ať už určených pro děti ze ZŠ, nebo pro běžné návštěvníky.

Knihovna není jen o knihách, je to místo k setkávání lidí, povídání
a vyprávění, získávání nových informací.